NİSA Travel

TRAVEL & TOURISM

Monday, February 27, 2006

< پارک آبی استانبول - آکوا مارینا >

پس از پشت سر گذاردن اوقاتی خوش در استانبول برای سپری کردن یک روز به یادماندنی خود را آماده کنید .شهر استانبول از سه طرف در مجاورت دریا میباشد اما به جهت وجود صنایع اکثر ابها الوده میباشد واهالی استانبول برای استفاده از این ابها از پلازهای خارج از شهر یا از پارکهای ابی استفاده میکنند. برای خنک شدن واستفاده از یک رو کاملا ایمنی برای خود و خانواده ما هم این مرکز را به شما پیشنهاد میکنیم.در این تور تمام هزینه ها با شرکت متفرقه با مشتری میباشد این تور تمام روز اجرا میشود سا عت حرکت از طرف تور لیدر با شما هماهنگ میگردد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home